Projektet e realizuar

Get Hortimized!

Hortimat shkon përtej makinave në gjendjen aktuale. Ne e modifikojmë makinerinë sipas kërkesave të klientit.

  • Krijimi i më shumë daljeve në makinat aktuale të klasifikimit të perimeve;
  • Zgjerimi i pjesës shtrënguese, duke krijuar një pjesë të dalë për makinat e përpunimit të luleve;
  • Zbatimi i sistemeve operative në makinat aktuale;
  • Krijimi i sistemeve me rrip transportieri të ndërtuar me porosi që plotësojnë nevojat e klientit;
  • Sigurimi i zgjidhjeve të përgjithshme; Makinat e shumta që punojnë së bashku;
  • Etj …

Trego të gjitha ofertat