Rritje ulluqe/sisteme kultivimi

12 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

13,5 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

14,5 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

15 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

17 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

20 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

21 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

Ulluk kultivimi domateshMë shumë informacion

Suport ulluqeshMë shumë informacion

Materiali i varur të ulluqeve të domateve

Kuti kultivimi

Aksesorë për ulluqe të ndryshme për mbjelljeMë shumë informacion