Agjencitë

Këshilla dhe shërbime të ekspertëve në vend

Ne i furnizojmë makinat dhe materialet e rinovuara të hortikulturës në mbarë botën. Agjencitë tona kujdesen për linjën tonë të gjerë të makinave dhe materialeve të hortikulturës. Gjithashtu standardet tona të larta të cilësisë dhe profesionalizmi monitorohen nga afër.

Sales USA/Canada

Kontakt:
Nico Goossen (English/Dutch speaking)
Telefon:
+1 805 798 7637
Email:
info@hortimat.com

Sales Rusland/Kazachstan/Turkije

Kontakt:
Alex (Russian/Turkish/English speaking)
Telefon:
+7 771 405 62 35
Email:
Alex@hortimat.com

Sales Australië

Kontakt:
Ben Meadows (English speaking)
Telefon:
+61 408 288 373
Email:
ben@hortraco.com.au

+

Kontakt:
Henk van den Heuvel (English/French/German/Dutch speaking)
Telefon:
+61 401 682 511
Email:
henk@hortraco.com.au

Sales Asia

Kontakt:
Xander van der Zande (English/Dutch speaking)
Telefon:
+316 5027 7510
Email:
xander@dandutch.com