Flower processing machines

Pjesë të ndryshme makinash për përpunimin e luleve

Shirita ndalues ​​rrotullues

Furça me gjethe për makinat e përpunimit të luleve

Furça me gjethe për makinë për zhveshje

Makinat lidhëse Bercomex

Makinat lidhëse Cyklop